رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین مهلت دفاع در نیمسال جاری

با سلام
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، آخرین مهلت دفاع برای نیمسال جاری ۲۳ اسفندماه تعیین شده است اما زمان قابل قبول از نظر نظام وظیفه ۳۰ بهمن ماه می باشد.ضمن تاکید بر تشویق دانشجویان برای انجام دفاع در اولین فرصت ممکن، بر عدم تعویق آن به روزهای مجاز پایانی تاکید می گردد تا دانشجویان مشمول از نظر نظام وظیفه دچار مشکل نشوند.

تحت نظارت وف ایرانی