رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه علوم پایه و معارف اسلامی

گروه علوم پایه و معارف اسلامی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان شامل اساتیدی با تخصص های ریاضیات، فیزیک، شیمی و معارف اسلامی می باشد. در حال حاضر آقای دکتر بهرامی مدیر گروه می باشند.

معرفی
هیات علمی
محسن بهرامی
مدیرگروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

مهدی امام جمعه
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

مریم زارع
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

مرضیه دارابی
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

سید مصطفی منیری
عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و معارف اسلامی
استادیار گروه علوم پایه و معارف اسلامی

هیات علمی

تحت نظارت وف ایرانی