رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان از اساتیدی با تخصص های زیر تشکیل شده است. در حال حاضر آقای دکتر بازدار مدیر گروه می باشند.

برنامه‌ریزی و کنترل تولید، مدیریت پروژه، مدیریت و کنترل کیفیت، مدیریت نگهداری و تعمیرات

امکان سنجی طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، ارزیابی کار و زمان

بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی، روشهای تولید، اتوماسیون صنعتی

سیستمهای اطلاعات مدیریت، مهندسی فاکتورهای انسانی، شبیه‌سازی فرآیندهای غیرقطعی، تحلیل آماری

معرفی
هیات علمی
علی اصغر بازدار
مدیر گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

حامد جعفری
معاونت فرهنگی دانشجویی
استادیار گروه مهندسی صنایع

حسن حاله
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

ابوالفضل شفائی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
مربی گروه مهندسی صنایع

حسین شمس شمیرانی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

معصومه مسی بیدگلی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

محمد رضا ملکی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی صنایع

هیات علمی
چارت درسی رشته مهندسی صنایع
چارت درسی رشته مهندسی صنایع

تحت نظارت وف ایرانی