رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی معاونت آموزشی

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

 • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
 • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
 • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
 • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
 • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
 • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
معرفی
اعضا
احسان آزاد فارسانی
معاونت آموزشی
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر

محبوبه بهرامی
کارشناس مسئول آموزش

 • 57240065-234
آتنا صیادی
کارشناس آموزش

 • 57240065-236
مرضیه علی آقایی
کارشناس آموزش

 • 57240065-242
زهرا قزوینی
کارشناس آموزش

 • 57240065-235
اعضا
فرم ها و آیین نامه ها
فرم ها و آیین نامه های کارشناسی
فرم ها و آیین نامه ها
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تحت نظارت وف ایرانی