رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه امور خوابگاه ها در مورد تعیین هم اتاقی

قابل توجه دانشجویان گرامی
لطفا جهت تعیین هم اتاقی از تاریخ  ۴ تا ۱۰ شهریورماه نسبت به تکمیل گوگل فرم اقدام فرمایید. قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه کنید:
۱- از قبل ترکیب شش نفره خود را مشخص کنید و با سایر اعضا هماهنگ شوید تا از هم پوشانی لیست ها جلوگیری شود.
۲- ترکیب اعضای اتاق باید مربوط به یک ورودی باشند.
۳- دانشجویانی که توسط دیگران به عنوان هم اتاقی انتخاب شدند نیاز به تکمیل این فرم ندارند و تکمیل فرم توسط سرگروه اتاق کافی است.
۴- در صورت کامل نبودن اعضای اتاق ( ترکیب کمتر از ۶ نفر) امکان تکمیل این فرم وجود ندارد. بدیهی است در این صورت ترکیب اتاق توسط اداره خوابگاهها تعیین خواهد شد.

 

امور دانشجویی دانشکده

تحت نظارت وف ایرانی