رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه امور خوابگاه ها در مورد تعیین هم اتاقی سال تحصیلی 404-1403

لطفا جهت تعیین هم اتاقی از تاریخ  یکم تا پانزدهم خرداد ماه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایید. قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه کنید:
1- دانشجویانی که توسط دیگران به عنوان هم اتاقی انتخاب شدند نیاز به تکمیل این فرم ندارند و تکمیل فرم توسط سرگروه اتاق کافی است.
2- در صورت کامل نبودن اعضای اتاق ( ترکیب کمتر از ۶ نفر) امکان تکمیل این فرم وجود ندارد. بدیهی است در این صورت ترکیب اتاق توسط اداره خوابگاهها تعیین خواهد شد.

3-لازم به ذکر است امکان جابجایی اتاقها در نیمسال جدید وجود ندارد و در صورتی که جابجایی با هماهنگی امور دانشجویی صورت پذیرد، هزینه آن بر عهده دانشجو می باشد.

4-اولویت تکمیل اتاقهای با ظرفیت 2 و 6 نفره با دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

فرمهای تکمیل شده می بایست پس از تکمیل به امور دانشجویی (آقای موسوی) تحویل داده شود. 

فایل
پیوست اندازه
فرم اعضاء هم اتاقی 207 کیلوبایت
ظرفیت خوابگاه 19.07 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی