رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان -بورسیه تحصیلی

(فراخوان بورسیه تحصیلی عالی دولت مکزیک) AMEXCID  در رشته هاي متنوع در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مکزیک (فایل پیوست) براي سال2023 منتشـرشـده است.

 درخواستها فقط از طریق سیسـتم  مدیریت همکاری دانشگاهی SIGCA   و تا 30 تیرماه سالجاري ارسال شوند.

ً کمک هزینه مقطع کارشناسی ارشد حدودا 680 یورو  و دکترا حدودا 850 یورو در ماه می باشد.

 لینک فراخوان درسایت اطلاع رسانی اداره کل بورس :                                   Scholarship.saorg.ir

سایت ارزشیابی دانشگاهها grad.saorg.ir                                                                       :  

شرایط و راهنماي ثبت نام:         https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785                                                                                                                 

لینک ثبت نام :                                                                                https://sigca.sre.gob.mx

فایل
پیوست اندازه
ECE Attachment1 494.34 کیلوبایت
ECE Attachment2 538.51 کیلوبایت
ECE Attachment3 494.34 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی