رفتن به محتوای اصلی
x

امتحانات پيش ترم بهمن ماه 1401

امتحانات پيش ترم مرکز معارف اسلامي بهمن 1401ويژه دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي اصفهان

شرايط امتحان وثبت نمره:

حداکثر تا چهار واحد عمومي از کل واحدهاي دوره کارشناسي و اخذ مجوز فارغ التحصيلي( پس از احراز نمرات پروژه و کارآموزي به اداره کل آموزش)

 از دانشکده مربوطه با امضاي معاون آموزشي آن دانشکده.

  1. حداقل نمره قبولي (12) دوازده تمام مي باشد.
  2. حضور به موقع درتاريخ تعيين شده در جلسه امتحان ضروري است.
  3. امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.
  4. همراه داشتن کارت دانشجويي در جلسه امتحان ضروري مي باشد.ارئه فرم پیش ترم  یک هفته قبل از امتحان الزامی میباشد.

 

روز

تاريخ

زمان

درس

سرفصل امتحان

برگزارکننده

محل امتحان

1

يكشنبه

 

 

 

"

 

23/11/401

 

 

 

"

10 صبح

 

 

 

"

اندیشه 2

 

 

اندیشه 1

 

جزوه انديشه2دكتر عميق(سايت مركز معارف)

 

اندیشه ،1 ویراست دوم ، تألیف آقای سبحانی و محمد رضایی (فصل ششم

حذف می باشد)تشریحی

 

دکتر عمیق

 

 

دکتر طریقت پور

 

 

 

كلاس301خوارزمي

 

 

 

 

 

2

دو شنبه

 

"

24/11/401

 

     "

     

10 صبح

 

"

اخلاق اسلامي

 

فارسی عمومی

کتاب اخلاق اسلامی، استاد علي رهبر، سيزده درس اول کتاب(تشریحی)

 

فارسی عمومی، دکتر حسن ذوالفقاری(فصلهای 1و2و3 )

استاد علي رهبر

 

دکتر سلمانی

         كلاس301خوارزمي

   

3

سه شنبه

25/11/401

10 صبح

تفسیر موضوعی
 نهج البلاغه

کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، نوشته حجه الاسلام والمسلمین
 علی رهبر فصل 3 و6 حذف می باشد.(تشریحی)

 

استاد علی رهبر

 

كلاس301خوارزمي

 

5

چهار شنبه

 

 

"

 

26/11/401

 

 

 

   "

10 صبح

 

 

     10صبح

تاريخ امامت

 

 

انقلاب اسلامی

کتاب تاريخ امامت آقاي دکتر منتظرالقائم کل کتاب

 

 

جزوه درس انقلاب اسلامی آقای دکتر علیرضا اسدي(سايت مركز معارف)

دکتر مطيع

 

 

دکتر اسدی

 

 

كلاس301خوارزمي

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی