رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب مرکز مشاوره دانشکده فنی مهندسی گلپایگان به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری

براساس اعلام سازمان امور دانشجویان، مرکز مشاوره دانشکده فنی مهندسی گلپایگان به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1399 انتخاب گردید.

تحت نظارت وف ایرانی