رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب واحد درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی برای دانشجویان ورودی جدید

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

لازم است دانشجویان در هنگام انتخاب واحد درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی،  درس با کد   (9010888 گروه 16) را انتخاب نمایند تا ادامه فرایند انتخاب واحدشان به جریان بیفتد.

 

اداره تحصیلات تکمیلی

تحت نظارت وف ایرانی