رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از شرکت تک ستاره گلپایگان و دیدار و گفت و گو با مدیران ارشد و متخصصین محترم این شرکت

 

در این بازدید که ریاست محترم دانشکده و جمعی از اساتید دانشکده از رشته ­های مختلف در آن حضور داشتند، ضمن آشنایی با خطوط تولید شرکت­های تک ستاره، البرز ستاره و نگین ستاره، دو طرف به رایزنی پیرامون توسعه همکاری­های فی­مابین و انجام پروژ­های تحقیقاتی-کاربردی پرداختند. همچنین اساتید دانشکده بخشی از پیشنهادات خود جهت توسعه واحد R&D شرکت تولیدی تک ستاره را ارائه نمودند.

در پایان مقرر گردید این جلسات به صورت مستمر ادامه یابد، اساتید دانشکده پیشنهادات جزئی خود را در خصوص بهبود فرآیندهای شرکت اعلام نمایند و شرکت تک ستاره نیز نیازمندی­های فناوری-تحقیقاتی خود را به دانشکده اعلام نماید.

تحت نظارت وف ایرانی