رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان از دانشکده

بازدید جناب آقای مهندس نجات بخش، مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان از دانشکده فنی مهندسی گلپایگان در مورخ 8 خردادماه 1401

تحت نظارت وف ایرانی