رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، روز دوشنبه مورخ 19 تیرماه 1402 آقای مهندس اکبرپور (مدیرکل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در شهرستان گلپایگان حضور یافت و ضمن برگزاری جلسه با مسئولین دانشکده از پروژه های عمرانی و خوابگاه های دانشجویی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان بازدید نمودند. و در مورد پروژه های عمرانی دانشکده بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.

تحت نظارت وف ایرانی