رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري دوره كارگاه عمومي بهداشت،ايمني و محيط زيست (HSE)

نحوه برگزاري كارگاه عمومي بهداشت، ايمني و محيط زيست ویژه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی گلپایگان که این درس را در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اخذ نموده اند. 

 

۱- زمان برگزاري دوره كارگاه عمومي بهداشت،ايمني و محيط زيست (HSE) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشکده در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱خواهد بود.

۲-كارگاه به صورت حضوري، برگزار مي گردد.

۳- شرط قبولي در آزمون كارگاه، كسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰مي باشد.

۴- حضور دركارگاه و كسب نمره قبولي براي دانشجويان دانشكده الزامي است.

۵- ساعت شروع كارگاه ۸ صبح و ساعت پايان آن ۱۲:۳۰ مي باشد.

۶- مكان برگزاري كارگاه سالن آمفی تئاتر دانشکده می باشد.

۷- افراد غايب در كارگاه، حق شركت در آزمون پاياني را ندارند.

تذكرات:

*حضور در آزمايشگاهها و ثبت پايان نامه  منوط به كسب نمره قبولي دركارگاههاي

عمومي و تخصصي بهداشت، ايمني و محيط زيست مي باشد. 

 امكان برگزاري مجدد كارگاه عمومي در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۲ وجود ندارد.

*عدم رعايت مقررات آموزشي در مدت زمان برگزاري كارگاه موجب محروميت دانشجو از آزمون پايان مي شود.

*اخذ درس كارگاه عمومي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي دانشجويان ارشد ورودی ۱۴۰۰ به بعد كه قبلا اين درس را نگذرانده اند ضروري است.

تحت نظارت وف ایرانی