رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری «رویداد ایده پردازی»

برگزاری رویداد ایده پردازی همراه با رویکرد استعداد سنجی در مسیر هدایت شغلی توسط سرکار خانم مهندس جمالی در روز دوشنبه مورخ 8 خردادماه 1402

تحت نظارت وف ایرانی