رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری « سمینار طراحی بهینه الگوی تسطیح اراضی به منظور احداث واحد های صنعتی یا کشاورزی »

برگزاری سمینار طراحی بهینه الگوی تسطیح اراضی به منظور احداث واحد های صنعتی یا کشاورزی توسط آقای مهندس حسین شمس شمیرانی (عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده) در روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1402

تحت نظارت وف ایرانی