رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی برق

برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی برق- مورخ 2 آبان ماه 1401

تحت نظارت وف ایرانی