رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین همایش منطقه ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برگزاری دومین همایش منطقه ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به همراه نمایشگاه توانمندی‌های بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان گلپایگان در روز یکشنبه مورخ 1401/7/10 به میزبانی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

تحت نظارت وف ایرانی