رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری سمینار «طراحی سیستم بهینه‌سازی زمان‌بندی امتحانات پایان‌ترم»

برگزاری سمینار «طراحی سیستم بهینه‌سازی زمان‌بندی امتحانات پایان‌ترم» توسط آقای دکتر حسین شمس شمیرانی (عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی صنایع) در روز دوشنبه مورخ ۵ دیماه ۱۴۰۱

تحت نظارت وف ایرانی