رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری سمینار مهندسی بافت

برگزاری سمینار «مهندسی بافت» توسط سرکار خانم دکتر نرگس جوهری (عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد) در روز دوشنبه مورخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱

تحت نظارت وف ایرانی