رفتن به محتوای اصلی
x

حضور فعال پژوهشگران دانشکده فنی مهندسی گلپایگان در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به میزبانی دانشکده فنی حرفه ای گلپایگان- بهمن ماه 1400

تحت نظارت وف ایرانی