رفتن به محتوای اصلی
x

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

کلیه دانشجویان متقاضی وام، می توانند با مراجعه به آدرس https://refah.swf.ir  نسبت به ثبت درخواست خود  تا پایان تاریخ 1403/01/30 اقدام نمایند .
در ضمن پیوست اطلاعات جامع دانشجوئی از سایت گلستان به هنگام ثبت درخواست وام الزامی میباشد.
به دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه در نیمسال اول را پرداخت ننموده اند وام تعلق نمیگیرد.

 

تحت نظارت وف ایرانی