رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای کار با سامانه مدیریت فرآیندها

دانشجویان گرامی

به استحضار می رساند، با توجه به اینکه در نیمسال آتی مبنای کار در آزمایشگاه ارائه درخواست از طریق سامانه مدیریت فرآیندها خواهد بود، به این وسیله راهنمای کار با سامانه از پیوست اطلاعیه قابل دریافت می باشد.

فایل
پیوست اندازه
Stu BPMS Help.pdf 709.24 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی