رفتن به محتوای اصلی
x

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران برگزارکننده این رویداد علمی می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی