رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده در رابطه با امتحانات پایانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به اینکه آزمونهای دانشکده در نیمسال اول 1401-1400 حضوری می باشد، یکی از مواردی که دانشجویان جهت حضور در امتحانات پایانی باید رعایت کنند تزریق واکسن کرونا و داشتن کارت آن است. دانشجویانی که برای انجام واکسن تاکنون اقدام ننموده اند، در سریعترین فرصت نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی