رفتن به محتوای اصلی
x

بازگرداندن كتاب های امانتی

به اطلاع می رساند با توجه به طولانی شدن امانت بعضی از كتاب ها، براي جلوگيری از پرداخت جريمه های سنگين، خواهشمند است در صورت نياز مجدد به كتاب های امانتی، كتاب های خود را تمديد و در غير اين صورت برای استفاده ساير متقاضيان به كتابخانه بازگردانيد. لازم به ذكر است كتاب های رزرو شده قابل تمديد نمی باشد.

با سپاس

كتابخانه دانشكده فنی مهندسی گلپايگان

تحت نظارت وف ایرانی