رفتن به محتوای اصلی
x

مسابقه بازگشت

400 هزارتومان نفر اول
350 هزارتومان نفر دوم
300 هزارتومان نفر سوم
250 هزارتومان نفر چهارم
200 هزارتومان نفر پنجم

و همچنین
15 هدیه نقدی 100 هزارتومانی
به قید قرعه برای نفرات برتر

درمجموع 3 میلیون‌ تومان هدیه‌ نقدی

و فیلم وبینار برنامه‌ ریزی به ارزش 200 هزارتومان برای همه شرکت‌ کنندگان

برای شرکت در مسابقه
عدد یک را به آیدی زیر ارسال کنید:

  @gut_mahdavi

تحت نظارت وف ایرانی