رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمانه مسئولین شهرستان با ریاست، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده

نشست صمیمانه نماینده محترم شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار، فرماندار و امام جمعه محترم با ریاست، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان در مورخ 8 خردادماه 1401

تحت نظارت وف ایرانی