رفتن به محتوای اصلی
x

نکات مهم در هنگام ارسال مرسوله های پستی دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم

هنگام ارسال مرسوله پستی به دانشکده موارد ذیل لطفا رعایت گردد:

  •  در قسمت فرستنده، اطلاعات مربوطه شامل نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی و شماره همراه دانشجو حتما درج گردد.
  • در قسمت گیرنده، نام خانوادگی کارشناس مربوطه و واحد دریافت کننده مرسوله نیز درج گردد.

تحت نظارت وف ایرانی