رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش بدون آزمون تعدادی از دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

فایل
پیوست اندازه
K1.pdf (138.53 کیلوبایت) 138.53 کیلوبایت
K2.pdf (365.38 کیلوبایت) 365.38 کیلوبایت
K3.pdf (196.45 کیلوبایت) 196.45 کیلوبایت
K4.pdf (1.11 مگابایت) 1.11 مگابایت
K5.pdf (1.1 مگابایت) 1.1 مگابایت
K6.pdf (1.61 مگابایت) 1.61 مگابایت
PhD-Tabriz.pdf (25.46 کیلوبایت) 25.46 کیلوبایت
Rafsanjan.pdf (193.33 کیلوبایت) 193.33 کیلوبایت
PhD-Gorgan.pdf (654.22 کیلوبایت) 654.22 کیلوبایت
Yasouj.pdf (99.98 کیلوبایت) 99.98 کیلوبایت
PhD-Shahroud.pdf (1.3 مگابایت) 1.3 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی