رفتن به محتوای اصلی
x

دانشکده فنی مهندسی گلپايگان در سال 1374 با همکاری دانشگاه اصفهان در شهر گلپايگان تأسيس شد و در سال 1379 با حمايت علمی دانشگاه صنعتی شريف و حمایت مالی مديريت وقت شرکت سايپا به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1399 این دانشکده به دانشگاه صنعتی اصفهان ملحق گردیده است.

 

دانشکده فنی مهندسی در طی چند سال اخیر با افزايش قابل توجه تعداد دانشجو روبرو بوده است، به طوريکه در حال حاضر نزديک به 1300 نفر در اين مجموعه مشغول به تحصيل می باشند. اولين دوره فارغ التحصيلان دانشکده فنی مهندسی گلپايگان (در حدود ۱۰۰ نفر) در سال ۸۳ وارد بازار کار شدند. شاخصه ی بارز دانشکده فنی مهندسی که فارغ التحصيلان آن را از فارغ التحصيلان ساير دانشگاهها متمايز می کند، طرح کارورزی دانشجویان در دوران تحصيل بود. دانشجويان در اين طرح، از طرف مجموعه در يکی از صنايع منطقه مشغول به فعاليت شده و در طی دوران تحصيل با محيط صنعت و مشکلات آن آشنا می شوند. در واقع، دانشجويان آموخته های تئوری خود در دانشکده فنی مهندسی را به صورت عملی در محيط صنعت به کار می گیرند.

 

با توجه به اهداف بلند مدت دانشکده فنی مهندسی، رشته های جدیدی (که مورد نياز منطقه نيز می باشد) راه اندازی شده و یا در شرف راه اندازی است، از جمله رشته مهندسی کشاورزی و غیره که تعداد دانشجويان دانشکده فنی مهندسی را طی سالهای آتی به بيش از ۱۵۰۰ دانشجو خواهد رساند.

 

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان هنگام تأسيس در حدود ۲۵۰۰ متر مربع فضای اداری و آموزشی داشته است که در طی چهار سال در حدود ۱۵۰۰ متر مربع فضای آموزشی و ۱۲۰۰ متر مربع فضای خوابگاهی به آن افزوده شده است. لازم به يادآوری است که حدود ۱۵۰۰ متر مربع فضای آموزشی جديد با مديريت خيرين منطقه در کمتر از چهار ماه و در سه ماهه تابستان ۱۳۸۴ احداث شده است. به اين ترتيب در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ متر مربع فضای اداری و آموزشی و ۱۴۰۰ متر مربع نيز فضای خوابگاهی در مجموعه دانشکده فنی مهندسی وجود دارد.

 

با عنايت به طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی، در طی سالهای آتی، فضای آموزشی  به میزان ۳۰۰۰ متر مربع و فضای خوابگاهی به ميزان ۱۶۰۰ متر مربع توسعه خواهد یافت. هم چنين در طرح توسعه ، فضايی در حدود ۸۰۰ متر مربع برای احداث مسجد در نظر گرفته شده است. توسعه کيفی آزمايشگاهها، کتابخانه و سايت کامپيوتر از ديگر برنامه های توسعه ای دانشکده فنی مهندسی می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی